Regulamin

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych z Radomia i okolic.
3. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednej wersji językowej konkursu.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap I – 21.05.2019 (godzina: 10:00) – zadania sprawdzające znajomość słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim/niemieckim oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych w języku angielskim/niemieckim
b) etap II 21.05.2019 – część w formie quizu w języku angielskim/niemieckim, polegająca na rozwiązywaniu zadań matematycznych „kto pierwszy, ten lepszy”.
5. Do II etapu zakwalifikuje się pięciu uczniów, którzy otrzymają największą ilość punktów w etapie I.
5a. W przypadku, gdy więcej uczniów otrzyma tę samą ilość punktów, odbędzie się dogrywka wyłaniająca pięciu uczniów z najwyższym wynikiem po pierwszym etapie.
5b. Dogrywka polega na wylosowaniu pytania/zadania w wersji językowej konkursu, w którym uczeń bierze udział i udzielenie odpowiedzi.
– w przypadku złej odpowiedzi lub jej braku uczeń traci punkty,
– w przypadku dobrej odpowiedzi uczeń zyskuje punkty.
5c. Dogrywka może również dotyczyć ostatecznego rozstrzygnięcia wyniku po całym konkursie i odbędzie się na tych samych zasadach, aby wyłonić I, II i III miejsce.
-W przypadku, gdy dogrywka będzie niemożliwa do przeprowadzenia zgodnie z punktem 5b regulaminu (zbyt duża ilość uczestników – ponad 10 osób) uwzględniony będzie czas oddania pracy pisemnej. Decydować będzie krótszy czas pisania.
6. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym: formularz zgłoszeniowyoświadczenie o ochronie danych osobowych, zakres materiału, słowniczek pojęć matematycznych w języku angielskim i języku niemieckim dostępne są na stronie www: najezykach.rad24.pl
7. Do dnia 10.04.2019 roku należy przesłać formularz zgłoszenia z imienną listą uczniów lub na adres: konkurs@rad24.pl
7a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości uczestników, pozostawiając tych, którzy są na początku listy zgłoszeniowej.
7b. Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić tylko w przypadku, gdy ilość wszystkich zgłoszonych uczniów uniemożliwi organizacyjnie przeprowadzenie konkursu.
7c. Imienne listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu zostaną wysłane pocztą zwrotną na adres e-mail do dnia 17.04.2019 roku.
8. Etap I i II odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu ul. Sadkowska 19.
9. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów łącznie z I i II etapu.
10. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
11. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem atrakcyjnych nagród rzeczowych odbędzie się w ZSE w Radomiu w dniu konkursu.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Małgorzata Zalewska
Mariola Okoń / Aneta Wojtan
Kamila Płokita
Sławomir Zalewski / Artur Nowocień
Anna Wieczorek